Fišek za palačinke

Fišek za palačinke

Fišek za palačinke sličan je i mesarskom papiru. Proizvodi se sa folijom unutra i bez.

Fišek za palačinke čuva toplotu i sadržaj hrane unutar ambalaže i neće doći do curenja.

Dolazi u nekoliko standardnih dimenzija, a postoji mogućnost izrade i po Vašim dimenzijama.

Na fišek se može štampati logo ili dizajnirati po želji.

Papir je savitljiv i nije grub, i krajnji korisnik neće imati poteškoća sa korišćenjem. Proizvedeno u Srbiji i poseduje sertifikate o kontroli kvaliteta.