Fišek za palačinke

Izradjen je od papira koji je sa jedne strane voskiran i samim tim ne dozvoljava prolaz masnoće kroz isti.

Koristi se za pakovanje palačinki i prženog pomfrita.

Može se i štampati po želji kupca.